Nettisivujen teko

Mitä kaikkea yleisesti kuuluu nettisivuprojekteihin ja miten projektit yleensä etenevät

Minuun ottavat yhteyttä yleensä kahdenlaiset asiakkaat:

ne, jotka kysyvät pelkkää työn hintaa, ja
ne, jotka haluavat tarjouksen työstä.

Jälkimmäiset 99%:sti päättävät tilata työn minulta, kun taas pelkän hinnan kyselijät eivät usein ota enää uudestaan yhteyttä.

Koska toivon, että myös niistä, jotka kysyvät minulta pelkkää palvelun hintaa, tulisi mahdollisimman monesta maksava asiakkaani, niin päätin kirjoittaa ylös näin ihan julkisesti, että mitä kaikkea palveluni sisältävät.

Näin antamani arvio toteutuksen hinnasta todennäköisemmin konkretisoituu paremmin siinä, että mitä minulta saa rahaa vastaan. Pelkkä hinta kun ei kerro kaikkea.

Alla olevat seikat pätevät siis kaikkiin tekemiini nettisivuihin ja verkkokauppoihin niiltä osin, kuin mitä asiakkaan omaan tilanteeseen sopii. Voit kulkea yksittäisiin kohtiin oikeassa reunassa olevan valikon avulla.

Hintahaitari

 • Minun toteuttamani uudet Wordpress-pohjaiset nettisivut maksavat yleensä jotain 600-1000 euron väliltä.
 • Olemassa olevien sivujen uudistus maksaa jotain 350-800 euron väliltä.
 • Verkkokauppa WP/Woocommerce–toteutuksella maksaa jotain 1200-2500 euron väliltä.

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisäveroa 24%. Nämä hinnat ovat puhtaasti arvioita. Kukin projekti on yksilöllinen ja niin on myös sen hinta.

Hinnan määräytymiseen vaikuttaa asiakkaan budjetti, sivujen käyttötarkoitus ja sivuille haluttavien toimintojen määrä. Sivujen käyttötarkoitus määrittää sen, mitä toimintoja sivulle tarvitaan, ja budjetti sen, mitä on mahdollista toteuttaa ja miten.

Sivujen uudistuksen hinnan määräytymisestä

Vanhojen sivujen uudistuksen yhteydessä hintaan vaikuttaa uudistuksen toteuttamistapa sekä se, mitä vanhalta sivustolta voidaan tai halutaan käyttää.

Jo olemassa oleva sivusto on usein nopeampi ja helpompi päivittää, jos sinne tarvitsee tehdä vain ulkoasun päivitys. Jos taas vanhalta sivustolta ei voida käyttää mitään, niin silloin käytännössä minun kannaltani toteutus on yhtä kuin uuden sivuston tekeminen.

Vanhojen sivujen uudistuksessa on kuitenkin poikkeuksena aina se, että jo olemassa olevan sivuston hakukonenäkyvyys sekä rakenne voidaan käyttää hyväksi, jolloin suunnittelutyön, eli kalleimman osatekijän, määrä vähenee.

Uusien nettisivujen tai verkkokaupan hinnan määräytymisestä

Muista, että olet ostamassa myyntityökalua yrityksellesi. Ihmiset hakevat tietoa netistä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja nettisivujen rooli yrityksesi viestinnässä on siksi äärimmäisen tärkeä. Hyvin tehtynä ne ovat toimiva markkinointi- ja myyntityökalu, joka maksaa itsensä takaisin.

Siksi nettisivuja tai verkkokauppaa on syytä ajatella investointina yrityksen toimintaan pidemmällä ajalla kuin hetkellisenä menoeränä.

Muutamia muita perusteita hinnan määräytymiselle

En ole aina välttämättä se halvin vaihtoehto, mutta ilmaa työni hinnassa on hyvin harvoin. Minulla on pitkä työkokemus sekä kaksi alan tutkintoa. Minulla on myös näkemystä nettisivujen ja verkkokauppojen kävijöiden käyttymispsykologiasta ja ymmärrystä siitä, miten sivut rakennetaan toimiviksi siten, että käyttäjän ei tarvitse ihmetellä ja etsiä tietoa sivulta kissojen ja koirien kanssa. Teknisen toteutuksen puoli on myös hallussa, jolloin saan rakennettua vähän erikoisemmankin ratkaisun kohtuukustannuksilla verrattuna isoihin mainostoimistoihin.

Huolehdin puolestasi joko täysin alusta loppuun asti siitä, että nettisivut tai verkkokauppasi toimivat ilman ongelmia tai sitten olen mukanasi toteuttamassa esimerkiksi pelkästään teknistä puolta.

Teettämällä sivut ammattilaisella alusta asti säästyt myös paljolta ylimääräiseltä päänvaivalta, koska toisin kuin opiskelija, joka on ehkä edullinen valinta, ammattilainen osaa jo alusta alkaen suunnitella toteutuksen sellaiseksi, että se toimii varmasti.

Lisäksi teen mielelläni töitä hyvien tyyppien kanssa. Niiden kanssa ei ole kiva tehdä töitä, joille projekti on pelkkää penninvenytystä tai mikromanagerointia. Tiedät varmaan ainakin yhden tyypin heti tuosta kuvauksesta.

Hyvälle tyypille voin antaa hyvän hinnan jo vain siksikin, että tiedän työskentelystä tulevan mukavaa.

Kaikkiin toteutuksiin kuuluvat palvelut

Alla on lueteltu ne osa-alueet, jotka kuuluvat kaikkiin tekemiini toteutuksiin. Nämä pätevät kaikkiin nettisivu- ja verkkokauppatoteutuksiin niiltä osin kuin asiakkaan tarpeet sitä vaativat.

Wordpress-ylläpitojärjestelmän asennus webhotelliin ja sen asetusten määrittely

 • Ulkoasun toteutus räätälöimällä puolivalmiista mallipohjasta asiakkaan toiveiden mukaisesti
 • Asiakkaan toimittamien valmiiden sivusisältöjen (kuvat/tekstit/videot yms.) syöttö ylläpitojärjestelmään ja niiden asettelu paikoilleen.
 • Tietoturva- ja palomuuriohjelmisto sekä hakukoneoptimointityökalut sivustolle asennettuna
 • Google Analytics -seurantatyökalun ja asiakkaan niin halutessa myös Facebook-seurantapikselin lisääminen sivustolle
 • Some-jakopainikkeet ja tarvittaessa FB-sivulaatikon/Instagram/tms liittäminen näkyviin sivulle.
 • Varmennuskopiointilisäosan asentaminen ja varmuuskopioinnin ajastaminen
 • Sivuston ylläpidon opastaminen tarpeen mukaan
 • Sivuston syöttäminen Googlen indeksiin ja Google Search Consoleen.
 • Mikäli asiakkaalla ei ole olemassa webhotellia, niin autan sellaisen hankinnassa. Sama pätee myös domainiin ja sähköposteihin.

Kaikki toteuttamani sivustot ja verkkokaupat ovat aina responsiivisia, eli ne skaalautuvat aina tarkastelulaitteen mukaan sopivaksi.

Työnkulku projekteissa

Yleisimmin projektit kulkevat eteenpäin samalla kaavalla:

Asiakas ottaa minuun yhteyttä → Anna tarjouksen asiakkaalle → Asiakas hyväksyy tarjouksen.

Nuolten kohdalla, eli ennen seuraavaa toimenpidettä, saatetaan käydä vielä erikseen keskusteluja yksityiskohdista ennen lopullista tarjouksen hyväksyntää.

 • Kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen, sovimme alkupalaverista.
 • Palaverin jälkeen, tai saatuani vastaavat tiedot, teen sivusta toimivan ulkoasu- ja toiminnallisuusehdotuksen
 • Tämän jälkeen työtä pallotellaan asiakkaan kanssa niin, että jotain aikaan saatuani pyydän palautetta asiakkaalta, jonka saatuani taas vien työtä eteenpäin.
 • Kun molemmat osapuolet ovat sitä mieltä, että työ on valmis, niin sivusto julkaistaan.

Alkupalaveri

Aloitan kaikki työt mielelläni palaverilla joko kasvotusten saman pöydän ääressä (Tampereella) tai puhelimen/skypen kautta. Palaverin tarkoitus on käydä läpi yhdessä, mitä toiveita asiakkaalla on sivuston toiminnan, käytettävyyden ja ulkoasun osalta.

Palaveri ei ole kuitenkaan välttämätön, vaan samat asiat voi kertoa minulle myös spostilla. Minulla on lista kysymyksiä, joihin vastaamalla samat asiat saadaan selvitettyä.

Otan tämän alkupalaverin/-selvityksen yhteydessä myös mielelläni vastaan malleja sellaisista toimivista sivuista, joissa on niitä toiminnalllisuuksia, joita asiakas haluaa omille sivuilleen tai ideoita ulkoasuun. Kumpikaan näistä ei ole välttämättömiä, mutta auttavat minua ymmärtämään, mitä asiakas toivoo uusilta sivuiltaan.

Ehdotus ulkoasusta ja toiminnallisuuksista

Alkupalaverin ja mahdollisten ulkoasu-/toiminnallisuusmallien pohjalta teen ehdotuksen ulkoasulle, josta voidaan sitten asiakkaan toiveiden mukaan viimeistellä valmis sivusto.

Asennan Wordpress-ylläpitojärjestelmän webhotelliin, lisään sinne asiakkaan toimittamat sisällöt ja teen ulkoasuehdotuksen suoraan toimivalle sivustolle, jolloin asiakas pystyy tarkastelemaan ja koekäyttämään työn alla olevaa sivustoa alusta asti aivan kuten valmista sivustoa. Asennan sivustolle tulevat lisäosat ja teen niiden tarvitsemat määritykset myös tässä kohtaa.

Tämän jälkeen sivustoa työstetään yhdessä asiakkaan kanssa kunnes saadaan aikaan valmis sivusto, joka voidaan julkaista.

Keskeneräinen sivusto suojataan siten, että sitä ei pääse näkemään kuin kirjautumalla suojatulle alueelle. Asiakas pääsee myös koko prosessin ajan seuraamaan sivuston syntymistä ja osallistumaankin siihen niin halutessaan.

Työskentelymenetelmäni

Yksinyrittäjänä minun on mahdotonta omistautua vain yhdelle ainoalle projektille kerrallaan, joten käytän työssäni ns. LEAN-menetelmää. Se tarkoittaa, että työstän kutakin projektia osissa siten, että teen työtä x-määrää valmiiksi, jonka jälkeen pyydän asiakkaalta palautetta siihen asti tehdystä työstä. Kun saan palautteen, niin jatkan vasta sen jälkeen taas työstämistä.

Tämä minimoi turhan työn määrän ja mahdollistaa sen, että voin työstää useita eri projekteja yhtäaikaisesti. Näin myös isojakin muutoksia voidaan tehdä keskellä projektia ilman, että ne tuovat massiivisia ylimääräisiä kustannuksia tai viivästyttävät sivujen avaamista.

Lisäksi, kun asiakas pääsee osalliseksi projektin etenemiseen ja näkee sivuston rakentumisen alusta asti, niin se usein myös motivoi asiakasta itseään olemaan aktiivinen ja hoitamaan oman osuutensa sisältöjen tuottamisessa.

Aikataulu

Useimmiten sivujen tekoon menee 3-6 viikkoa. Konkreettisesti työskentelen sivuston kanssa kaikkiaan noin 10-20 tuntia riippuen siitä, kuinka paljon joudun tekemään suunnittelutyötä, asetusten määrittelyä ja tiedonhankintaa sekä selvittelemään toiminnallisuuksien vaatimia lisäosavaihtoehtoja.

3-6 viikkoa kuluu nopeasti, jos asiakas ei pysty antamaan palautetta nopeasti sitä pyytäessäni tai jos en pääse edes aloittamaan työtä, koska asiakkaalla ei ole toimittaa sisältömateriaaleja. Asiakkaan panos on siis merkittävä projektin valmistumisessa. Mitä enemmän saan materiaalia asiakkaalta heti aluksi valmiina, sen nopeammin sivut valmistuvat.

On hyvä myös ottaa huomioon rajoitteet, jotka tulevat minun päästäni – kirjaimellisesti.

Minulla on krooninen mielenterveyssairaus, joka ei näy ulospäin eikä se vaikuta päivittäiseen elämääni juurikaan. Työskentelyäni se rajoittaa ainoastaan kahden seikan verran:

 • Kommunikoin asiakkaiden kanssa pääsääntöisesti sähköisesti, koska ahdistun puhelimessa puhumisesta ja koska muistini on todella huono (esim pitkästä puhelinkeskustelusta en välttämättä muista jälkikäteen kuin vain osan), ja
 • Teen töitä vain arkipäivisin, en iltaisin enkä viikonloppuisin.

Nämä seikat ovat tärkeitä siinä mielessä, että ne takaavat minun pysymiseni työkunnossa, varmasti kaikkien sovittujen töiden tekemisen ja aikataulujen pitämisen. Minut tavoittaa parhaiten aina sähköpostilla.

Käyttämäni ylläpitojärjestelmät

Wordpress(.org)

Rakennan kaikki nettisivustot ja osan verkkokaupoista käyttäen Wordpressiä, joka on yksi maailman käytetyimmistä ylläpitojärjestelmistä. Sen käyttö on helppo omaksua ja siitä on saatavilla useita eri kieliversioita, suomenkielinen mukaanluettuna.

Wordpressistä on olemassa kaksi versiota, .com ja .org. Ensimmäinen on Wordpress.com-palvelu, johon voi luoda oman sivuston rajatuilla ominaisuuksilla ilmaiseksi. Sitä voi laajentaa rajatuin ominaisuuksin myös maksullisesti. Jälkimmäinen on Wordpress.org, joka on ilmainen ylläpitojärjestelmä, joka pitää asentaa erilliseen webhotelliin, jotta sitä voi käyttää.

Käytän näistä jälkimmäistä, joka siis mahdollistaa sivuston rakentamisen ilman rajoituksia sitä varten vuokrattuun webhotelliin. Sivustoa voidaan laajentaa lähes rajattomasti eri ominaisuuksilla käyttäen lisäosia. Verkkokaupan rakentaminen onnistuu Wordpressin Woocommerce-lisäosan avulla.

Wordpress on ns. avoimen lähdekoodin tuote, eli sen käyttämisestä ja päivittämisestä ei tarvitse maksaa mitään lisenssimaksuja, ja se päivittyy tasaisin väliajoin uuteen. Päivitykset pitää tehdä itse, mutta voin myös avustaa niiden kanssa.

Webhotelli

Jos asiakkaalla ei ole valmiiksi webhotellia hankittuna, niin voin auttaa sopivan valinnassa.

Webhotellin – eli palvelimen – vaatimukset vaihtelevat vähän sen mukaan, ollaanko tekemässä tavallisia nettisivuja vai verkkokauppaa. Verkkokauppa vaatii hyvin toimiakseen vähän erilaisen palvelimen kuin pelkät nettisivut ja tavalllistenkin sivujen käyttötarkoitus myös määrittelee paljon. Jos sivuille on odotettavissa suuri määrä käyttäjiä tai jos siellä on paljon kuvia, niin silloin palvelimen ominaisuuksien pitää vastata näihin tarpeisiin. Webhotellin hinta luonnollisesti vaihtelee sen mukaan, mitä ominaisuuksia sivustolle tehdään.

Käytän itse Suomen Hostingpalvelu Oy:n webhotelleja ja suosittelen sitä myös kaikille asiakkaillenikin. Heidän tarjonnastaan löytyy sopiva vaihtoehto jokaisen asiakkaan tarpeisiin ja budjettiin. Hostingpalvelun palvelimet sijaitsevat Helsingin Katajanokalla ja niillä olevat sivut ja sähköpostit sijaitsevat siis kotimaassa, kotimaisen lainsäädännön alla. Lisäksi kaikki webhotellit varmuuskopioidaan neljä kertaa vuorokaudessa automaattisesti, joten jos vaikka joku bitti meneekin jossain nurin, niin sekä sähköpostit että sivut ovat palautettavissa takaisin toimintaan nopeasti ja varmasti.

Hostingpalvelun ehdoton bravuuri on kuitenkin asiakaspalvelu ja sen nopeus ja ammattitaito. Se voi tuntua toisarvoiselta, jos ei ole ollut mitään ongelmia koskaan, mutta silloin kun joku menee pieleen, niin asiakaspalvelun ammattitaito käy ilmi välittömästi. Hostingpalvelulla kaikki ongelmatilanteet on selvitetty muutamaa äärimmäistä (asiakkaasta riippumattomasta) poikkeusta lukuunottamatta aina saman päivän aikana ja muutaman tunnin sisällä. Asiakaspalvelu puhuu myös selkeää suomea, eli ei kikkaile turhalla nörttikielellä. Oli yhteydessä heihin millä tavoin vain, niin heiltä tulee asiantunteva vastaus nopeasti ja asia hoidetaan niin pian kuin se on mahdollista.

Minun puolestani sivut voidaan toki tehdä myös minkä tahansa muun koti- tai ulkomaisen palveluntarjoajan webhotelliin. Minulla ei kuitenkaan ole niin paljon kokemusta muista palveluntarjoajista, eikä yhdestäkään muusta niin hyvää, kuin Hostingpalvelusta.

Hakukoneoptimointi

Asennan aina sivujen yhteyteen hakukoneoptimointityökalut, jotka auttavat sivuston hakukoneoptimoinnissa. Huolehdin myös lisäksi siitä, että sivuston rakenne on looginen ja että tieto löytyy selkeästi ilman erillistä etsimistä.

Työkalut eivät kuitenkaan tee hakukoneoptimointia itse, vaan asiakkaan pitää itse aktiivisesti käyttää niitä. Sivuston rakennekaan ei yksistään riitä auttamaan hakukonenäkyvyydessä.

Asiakkaan pitää lähtökohtaisesti itse huolehtia sivustonsa tekstisisällön optimoinnista sellaiseksi, että hakukoneet ymmärtävät, mistä sivustolla puhutaan.

Tämä tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että sivustolla esimerkiksi käydään läpi palveluprosessin kaikki vaiheet (niin kuin esimerkiksi tämä sivu tekee) tai kerrotaan tuotteista ja niihin liittyvistä asioista ja/tai käyttötavoista konkreettisesti.

Sivustoa ei siis saa ajatella pelkkänä esitteenä, vaan enemminkin tietolähteenä kaikesta siitä, mitä myydään.

Teen myös erikseen hakukoneoptimointia, joka keskittyy pelkästään sisällön avulla tehtävään hakukonenäkyvyyden parantamiseen. Se ei kuitenkaan kuulu automaattisesti tekemiini nettisivu- ja verkkokauppatoteutuksiin, koska se on aikaa vievä ja laaja projekti itsessään.

Sivuston valmistuttua

Jos asiakas ei niin nimenomaan halua, niin hänen ei tarvitse jäädä yksin sivustonsa kanssa myöskään sen jälkeen, kun sivusto on valmis ja julkaistu.

Asiakkaat, joille olen tehnyt sivut, voivat aina laittaa minulle viestiä kaikissa ongelmatilanteissa tai jos tulee mitä tahansa kysyttävää. Neuvoja annan usein ihan ilmaiseksikin ja vanhoilta asiakkailta alle vartin vievistä, kertaluontoisista töistä en veloita mitään. Lisäksi parin klikkauksen työ minulta voi säästää asiakkaalta merkittävästi aikaa, ja samalla asiakas voi olla varma, että kaikki toimii myös niiden klikkausten jälkeen.

Voin myös huolehtia sivuston tietoturvapäivityksistä asiakkaan puolesta, jolloin sivusto pysyy varmasti turvallisena myös asiakkaan asiakkaille. Tämä on tärkeää erityisesti verkkokauppojen kohdalla, mutta myös ihan tavallisten nettisivujen kanssa. Jos nettisivut ovat merkittävä työkalu yrityksen markkinoinnissa, niin niiden kaatuminen tai hakkerointi voi aiheuttaa ison loven yrityksen tulovirtaan.

Yleensä tietoturvatyöt ovat hyvin pieniä ja vievät kerralla noin viitisen minuuttia. Käyn tekemässä päivitykset pari kertaa kuussa, ellei muusta ole sovittu, ja laskutan työt toteutuneiden tuntien mukaan. Keskimäärin vuosilaskutus tällaisista ylläpitotöistä on ollut 2-4 työtunnin verran.

Vielä joku mietityttää?

Tässä oli siis kattava läpileikkaus siitä, mitä kaikkea saat minulta, kun tilaat sivut tai verkkokaupan minun tekemänäni.

Jos sinulle jäi vielä jotain avoimia kysymyksiä, niin ota ihmeessä yhteyttä. Aina saa kysyä, se ei maksa mitään, ja aina on parempi, että kaikki on selvää jo mahdollisimman aikaisin. Sen vähemmän tulee yleensä yllätyksiä eteen myöhemmin ?