Raportin taitto Valtion liikuntaneuvostolle

Työ: Pandemian vaikutukset väestön liikuntaan -raportin taitto
Sivumäärä: 60
Asiakas: Valtion liikuntaneuvosto
Vuosi: 2020

Työ sisälsi raportin taiton sekä kaikkien taulukoiden ja kuvaajien muokkaamisen yhtenäiseksi julkaisun ulkoasun kanssa.