Viiniköynnös - suomalainen viljely- ja puutarhakasvi

Työ: Viiniköynnös – suomalainen viljely- ja puutarhakasvi
Asiakas: Juha Karvonen
Vuosi: 2021, uusittu painos 2022

Tietokirjan taiton ja kannen suunnittelu ja toteutus. Isona osana kirjaa kattavan sana- ja nimihakemiston rakentaminen.