WordPress-sivustojen teko

WordPress on erikoisosaamistani

Olen käyttänyt WordPressiä tekemieni sivustojen pohjana jo vuodesta 2011. Rakennan nykyisin vuosittain noin 5-10 WordPress-pohjaista sivustoa.

Alusta asti minulla on ollut punaisena lankana sivustojen tekemisessä ajatus siitä, että asiakkaani pitää pystyä ylläpitämään sivustoaan itsenäisesti niin halutessaan. Sivustolla ei saa olla liian monimutkaisia ratkaisuja eivätkä mitkään sisältöpäivitykset saa vaatia enempää kuin normaalia tietokoneen käyttökokemusta.

Lisäksi ajatuksenani on aina tehdä ratkaisu, joka sopii ennen kaikkea asiakkaan tarpeisiin ja budjettiin. En keksi pyörää joka kerta uudelleen, vaan käytän hyväkseni valmiita lisäosia ja teemapohjia. Näin pystyn arvioimaan rakennusprojektin keston ja kustannuksen jo melkolailla etukäteen. Teenkin mielelläni sivustot urakkatöinä.

Toteutusten lähtökohdat

Lähtökohtanani tekemissäni sivustoissa on aina, että asiakkaan pitää pystyä ylläpitämään WordPress-sivustoaan tai verkkokauppaansa itsenäisesti.

Lisäksi sivuston käyttäjäkokemus ja sen nopea toimivuus on aina tärkeä osa projektien toteutusta. Huomioin myöskin aina sivuston teknisen rakenteen, joka vaikuttaa merkittävästi sivuston hakukonenäkyvyyteen.

Tekemäni WordPress-sivustot on aina optimoitu tekniseltä toteutukseltaan siten, että käytän pääsääntöisesti valmiita lisäosia ja teemoja, joiden pohjalle sivuston vaatimat toiminnot on helposti rakennettavissa välttäen potentiaalisia yhteensopivuusongelmia ja ylimääräisiä hidasteita.

Olennaisena ajatuksenani on aina tehdä ratkaisu, joka täsmää asiakkaan tarpeisiin ja budjettiin. Jokainen projekti toteutetaan asiakkaan toiveet huomioiden siten, että kustannukset pysyvät kohtuullisina. Yksinyrittäjänä kotitoimistosta työskennellen kustannusrakenteeni on minimaalinen, joten hinnoissani harvoin on ilmaa.

Myös yksinkertaiset, asiakkaan muihin tarpeisiin räätälöidyt pienet työt onnistuvat

Jos sinulla on esimerkiksi valmis ulkoasu, joka tarvitsee vain laittaa toimintaan, tai haluat lisätä olemassa olevalle sivustollesi jonkun lisäosan, niin sekin onnistuu.

MUUTAMIA TEKEMIÄNI TOTEUTUKSIA

WORDPRESS-TOTEUTUSTEN SISÄLLÖT

Nämä osa-alueet kuuluvat aina kaikkiin tekemiini WordPress-toteutuksiin niiltä osin, kuin asiakkaan tarpeet sitä vaativat. Nämä pätevät myös Woocommerce-verkkokauppoihin ja Learndash-verkkokurssijärjestelmiin.

Kaikki toteuttamani sivustot ovat aina responsiivisia, eli ne skaalautuvat aina tarkastelulaitteen mukaan sopivaksi.

 • WordPress-ylläpitojärjestelmän asennus webhotelliin ja sen asetusten määrittely (jos on kyse uuden sivuston rakentamisesta tai sivuston siirrosta)
 • Ulkoasun toteutus räätälöimällä puolivalmiista teemasta asiakkaan toiveiden mukaisesti
 • Asiakkaan toimittamien valmiiden sivusisältöjen (kuvat/tekstit/videot yms.) syöttö ylläpitojärjestelmään ja niiden asettelu paikoilleen.
 • Tietoturva- ja palomuuriohjelmisto sekä hakukoneoptimointityökalut sivustolle asennettuna
 • Tarvittaessa some-jakopainikkeet ja FB-sivulaatikon/Instagram/tms. liittäminen näkyviin sivulle.
 • Varmennuskopiointilisäosan asentaminen ja varmuuskopioinnin ajastaminen
 • Google Analytics -seurantatyökalun asentaminen ja asiakkaan niin halutessa myös Facebook-seurantapikselin lisääminen sivustolle. Myös muiden seurantajärjestelmien asennus onnistuu.
 • Sivuston syöttäminen Googlen hakukonsoliin.
 • Sivuston ylläpidon opastaminen tarpeen mukaan

Mikäli asiakkaalla ei ole olemassa webhotellia, domainia tai sähköpostia omalla domainilla, niin autan mielelläni niiden hankinnassa ilman eri kustannusta. Asiakas on itse vastuussa kuitenkin webhotellin ja domainin kustannuksista.

Työni ei sisällä:

 • hakukoneoptimointia muuten kuin teknisiltä perusasetuksilta
 • tekstituotantoa
 • kielikäännösten tekemistä
 • markkinointistrategioiden tai -taktiikoiden suunnittelua
 • webhotellin ja/tai domainin/ien rekisteröinti- ja vuokrakustannuksia
 • somemarkkinoinnin suunnittelua tai toteutusta.

Olen keskittynyt nimenomaan graafiseen suunnitteluun ja web-kehitykseen, en ole markkinoinnin ammattilainen tai kielenkääntäjä.

Mikäli tarvitset apua edellämainttujen tarpeiden osalta, niin annan mielelläni suosituksia laajan yhteistyöverkostoni kunkin alan osaajista.

Ehdotus ulkoasusta ja sivuston toiminnasta

Alkupalaverin ja mahdollisten ulkoasu-/toiminnallisuusmallien pohjalta teen ehdotuksen ulkoasulle, josta voidaan sitten asiakkaan toiveiden mukaan viimeistellä valmis sivusto.

Asennan WordPress-ylläpitojärjestelmän webhotelliin, lisään sinne asiakkaan toimittamat sisällöt ja teen ulkoasuehdotuksen suoraan toimivalle sivustolle, jolloin asiakas pystyy tarkastelemaan ja koekäyttämään työn alla olevaa sivustoa alusta asti aivan kuten valmista sivustoa (HUOM. toimivalla sivustolla tarkoitan täysin toimivaa kehitysversiota, jota voi tarkastella netissä – se ei siis ole välttämättä se paikka, jossa valmis sivusto tulee sijaitsemaan). Asennan sivustolle tulevat lisäosat ja teen niiden tarvitsemat määritykset myös tässä kohtaa.

Tämän jälkeen sivustoa työstetään yhdessä asiakkaan kanssa kunnes saadaan aikaan valmis sivusto, joka voidaan julkaista.

Keskeneräinen sivusto suojataan siten, että sitä ei pääse näkemään kuin kirjautumalla suojatulle alueelle. Asiakas pääsee myös koko prosessin ajan seuraamaan sivuston syntymistä ja osallistumaankin siihen niin halutessaan.

Aikatauluista

Useimmiten sivuston tekoon menee 3 – 6 viikkoa. Konkreettisesti työskentelen sivuston kanssa kaikkiaan noin 20 – 40 tuntia riippuen siitä, kuinka paljon joudun tekemään suunnittelutyötä, asetusten määrittelyä ja tiedonhankintaa sekä selvittelemään toiminnallisuuksien vaatimia lisäosavaihtoehtoja.

3 – 6 viikkoa kuluu nopeasti, jos asiakas ei pysty antamaan palautetta nopeasti sitä pyytäessäni tai jos en pääse edes aloittamaan työtä, koska asiakkaalla ei ole toimittaa sisältömateriaaleja.

Asiakkaan panos on siis merkittävä projektin valmistumisessa.

Mitä enemmän saan materiaalia asiakkaalta heti aluksi valmiina ja palautetta nopsaan sitä pyytäessäni, sen nopeammin sivut valmistuvat.

Työskentelen LEAN-menetelmällä

Yksinyrittäjänä minun on mahdotonta omistautua vain yhdelle ainoalle projektille kerrallaan. Käytän siksi työssäni LEAN-tuotantomenetelmää.

Se tarkoittaa, että työstän kutakin projektia osissa siten, että teen työtä x-määrää valmiiksi, jonka jälkeen pyydän asiakkaalta palautetta siihen asti tehdystä työstä. Kun saan palautteen, niin jatkan vasta sen jälkeen taas projektin työstämistä.

Tämä minimoi turhan työn määrän ja mahdollistaa sen, että voin työstää useita eri projekteja yhtäaikaisesti. Näin myös isojakin muutoksia voidaan tehdä keskellä projektia ilman, että ne tuovat massiivisia ylimääräisiä kustannuksia tai viivästyttävät sivuston avaamista.

Lisäksi, kun asiakas pääsee osalliseksi projektin etenemiseen ja näkee sivuston rakentumisen alusta asti, niin se usein myös motivoi asiakasta itseään olemaan aktiivinen ja hoitamaan oman osuutensa projektin etenemisessä.