Kirjojen, esitteiden, lehtien, julisteiden ja suurkuvatulosteiden taitto

MITÄ TAITTOTYÖSKENTELY ON, MITÄ SE SISÄLTÄÄ JA MITÄ SE MAKSAA

Käyn tässä kirjoituksessa läpi taittoprosessia, kustannusten määräytymistä sekä raakamateriaalien ominaisuuksia.

Lopusta löytyy myös suuntaa-antavia hintoja.

Huomaa, että taitto ei koskaan sisällä oletusarvoisesti painatusta. Taittaja ainoastaan tekee tiedoston, jonka voit toimittaa painattajalle painatusta varten.

EROAVATKO KIRJAN, ESITTEEN, LEHDEN TAI SUURKUVATULOSTEIDEN TAITTO TOISISTAAN?

Periaatteessa taittotyöskentely itsessään on aina samanlaista huolimatta siitä, oli lopputulema mikä tahansa edellämainituista.

Erot tulevat siitä,

– minkä kokoinen julkaisu on kyseessä (sivukoko ja -määrä),
– mihin käyttötarkoitukseen se tulee (esite, vuosijulkaisu, kirja tai lehti)
– tehdäänkö siitä useita kieliversioita (esim suomen- ja ruotsinkieliset versiot)
– tuleeko siitä värillinen vai mustavalkoinen
– julkaistaanko valmis tuote sähköisesti vai painetaanko se.

Varsinainen taiton teko on aina samantyyppistä: Suunnitellaan tuotteen ulkoasu ja asetellaan tekstit ja kuvat tiedostoon halutulla tavalla.

ULKOASUN SUUNNITTELU

Taitto aloitetaan usein sillä, että päätetään millainen ulkoasu taitolle halutaan. Yleisimmin se kattaa värimaailman suunnittelun, sopivien fonttien valinnan sekä kuvien ja/tai kuvituksen alustavan sijoittelun suunnittelun

Taiton ulkoasuun vaikuttaa se,

– mikä tuote on kyseessä,
– mitä sillä tehdään,
– kenelle se on kohdennettu, ja
– mitä sillä halutaan viestittää.

Kirjaan tehdään yleensä erilainen ulkoasu kuin esitteeseen siitä huolimatta, mihin tarkoitukseen kumpikin on tehty. Kirja on tarkoitettu lukemiseen, esite tuotteiden tai palveluiden esittelyyn ja suurkuvatuloste on yleensä ihan jotain muuta.

KIRJOISSAKIN ON EROJA

Onko kirjasi tietokirja, novellikokoelma, runokirja vai askartelukirja? Jokainen näistä taitetaan erinäköiseksi jo siksi, että niiden käyttötapa on erilainen.

– Tietokirjan tulee helppolukuinen ja selkeä niin tekstiltään kuin kuvitukseltaankin, jotta sen avulla voidaan välittää isompia asiakokonaisuuksia.
– Romaania luetaan silloin, kun halutaan uppoutua toiseen maailmaan.
– Runot taas tarvitsevat ilmaa ympärilleen, jotta ajatus ei karkaa runon ääreltä liian kauas.
– Askartelukirja taas pitää olla sellainen, joka antaa käyttäjälleen sananmukaisesti vapaat kädet.

On taittajan ammattitaitoa tehdä oikeanlainen taitto kirjaan tai lehteen niin, että

– lopputulos on miellyttävän näköinen,
– sitä on miellyttävä käyttää, ja
– se toimii tarkoituksessaan.

SUUNNITELLAANKO KOKONAAN UUSI ULKOASU VAI KÄYTETÄÄNKÖ JO OLEMASSA OLEVAA POHJAA?

Taitto voidaan suunnitella kokonan alusta astu uudelleen tai käyttää jo olemassa olevaa taittopohjaa tai graafista ohjeistusta.

Taittopohja on taittotiedosto, johon on jo tehty valmiiksi kaikki väri- ja fonttiasetukset sekä se, miten ne toistuvat taitossa. Se sisältää myös eri sivutunnisteet, kuten sivunumerot.

Valmis taittopohja nopeuttaa taiton tekoa, koska taittajan ei tarvitse tehdä väri- ja fonttimäärittelyjä enää tässä vaiheessa.

Taittomallina voi toimia vaikka jo olemassa oleva lehti, jonka mukaan uusi voidaan taittaa. Tällöin tietysti taittaja tekee taittopohjan itselleen lehden mallin mukaan.

Ulkoasuun vaikuttavat myös valmiin tuotteen käyttötarkoitus. Painettu ja vastaavasti puhtaasti sähköiseen jakeluun tarkoitettu julkaisu ovat tarpeiltaan erilaisia, jolloin nämä asiat on otettava huomioon myös ulkoasua suunnitellessa.

VARSINAINEN TAITTOTYÖSKENTELY

Kun lopputuleman ulkoasu on suunniteltu ja taittopohja on valmiina, niin aloitetaan itse taittotyöskentely.

Se on hyvin suoraviivainen prosessi: tekstit juoksutetaan paikalleen ja kuvat lisätään haluttuihin paikkoihin.

Lisätyön määrää lisäävät esimerkiksi toistuvat tekstin korostukset ja muut määrämuotoiset, toistuvat muotoilut erityisesti monisivuisissa toteutuksissa.

TEKSTIN JUOKSUTUS

Tekstin juoksuttamisella tarkoitetaan tekstin asettelua taittoon niin, että se jatkuu katkeamatta sivulta toiselle. Tämä onnistuu nykyään automaattisesti.

Jos taittoon tulee tekstin oheen kuvia, joiden sijoittelu vaihtelee sivulta toiselle tai esimerkiksi laskentakaavoja (tietokirjoihin), niin taitto pitää niiltä osin tehdä melkolailla käsityönä.

TAITOSTA PDF-TIEDOSTOON

Kun kaikki sisällöt on aseteltu taittoon, niin taittaja tekee valmiista työstä useimmiten pdf-vedoksen asiakkaalle tarkistettavaksi. Tarkistuksessa ilmenevien muutosten teon jälkeen taitosta tehdään valmiit pdf-tiedostot sen mukaan, miten valmis tuote julkaistaan.

Painettaviin tuotteisiin taittaja tekee painovalmiin pdf-tiedoston, josta varsinainen tuote voidaan painaa.

Riippuen painattajasta tiedoston määritykset vaihtelevat jonkin verran. Painattaja antaa mielellään oman painolaitteistonsa määritykset pyydettäessä.

Jos tietoa ei ole saatavilla, niin on taittajan ammattitaitoa osata toimittaa siitä huolimatta painattajalle tiedosto, jossa on käytetty yleisimpiä asetuksia ja merkintöjä, jolla painatus onnistuu.

Sähköiseen jakeluun tuleva tiedosto taas voi sisältää tekstin lisäksi niin videoita, musiikkia kuin kuviakin. Myös silloin on taittajan ammattitaitoa valmistaa valmis pdf-tiedosto sellaiseksi, että se vastaa sovittua.

TAITTOON TULEVAN MATERIAALIN VAATIMUKSET

KUVAMATERIAALI

Yleisimmin asiakkaan tulee toimittaa taittajalle kuvat ja muu kuvitusaineisto painovalmiina.

Kuvien tulee olla joko mahdollisimman isoja pikselikooltaan tai resoluutioltaan vähintään 240 dpi 1:1 painokoossa.

Tämä varmistaa sen, että painetussa tuotteessa kuvat ovat selkeitä ja luettavia. Liian pieni kuva painetussa tuotteessa on rakeinen eikä siitä saa selvää.

Digipainoa käytettäessä kuvien resoluutio voi olla vähän alhaisempi, se ei merkittävästi vaikuta lopputulokseen. Mitä parempia kuvat kuitenkin ovat, niin aina sen parempi.

Julisteiden ja suurkuvatulosteiden osalta kuvamateriaalin tarkkuus ja fyysinen koko on tärkeää, mutta melko yksinkertaista: vaikka juliste olisi iso tai suurkuvatuloste vaikka kivitalon seinän kokoinen, niin käytettävän kuvan tarkkuus on periaatteessa sama. Tämä johtuu siitä, että julisteita ja suurkuvatulosteita tarkastellaan usein pidemmän matkan päästä, jolloin niiden tarkkuus lähietäisyydeltä ei ole niin kriittistä kuin muissa painotuotteissa. Ainoan poikkeuksen tähän luovat taidekuvat, jotka tulostetaan suurikokoisena ja joita onkin tarkoitus tarkastella niin kaukaa kuin läheltäkin

Arkikäytössä käytettyihin suurtuotteisiin, kuten julisteisiin ja esimerkiksi roll-upeihin, koosta riippumatta, voidaan käyttää kuvaa, joka on mahdollisimman iso pikselikooltaan ja resoluutioltaan vähintään 240dpi A4-kokoisena.

Ulkokäyttöön tarkotetyissa suurkuvatulosteissa käytetään nykyisin yleensä kevyttä rei'itettyä kangasta, jotta tuuli ei revi sitä paikaltaan.

KUVANKÄSITTELY

Kuvankäsittely ei oletusarvoisesti kuulu taiton hintaan. Tämä siksi, että se on aikaavievää työtä ja se yleensä myös nostaa taiton hintaa.

Siksi kaikki kuvamateriaali on hyvä toimittaa jo valmiiksi käsiteltynä. Näin taittajan aikaa ei kulu siihen, että kuvia pitää kirkastaa tai väriä korjailla. Korkeintaan taiton yhteydessä kuvaa voidaan rajata silloin, kun se asetellaan tekstin oheen.

TEKSTISISÄLLÖT

Kaikki sisältötekstit tulee toimittaa oikoluettuna taittajalle .doc, .docx tai .odt-tiedostossa. Tekstissä ei saa olla mitään muotoiluja mukana, koska ne siirtyvät automaattisesti taitto-ohjelmaan. Täten muotoilut raakatekstissä aiheuttavat lisätyötä, kun ne pitää poistaa.

Voit aina toimittaa taittajalle toisen version tekstistä, jossa muotoilut ovat. Näin hän voi seurata haluamaasi muotoilua tehdessään taittoa helposti.

TAITTO EI OLE OIKEA PAIKKA OIKOLUVULLE

Taittaja ei ole oikolukija! Hän ei myöskään ole kirjoitusvirheiden korjaaja, ellei siitä erikseen sovita.

Jokainen muutos, joka tehdään tekstiin sen jälkeen, kun se on juoksutettu taittoon, vaikuttaa sisällön asetteluun taitossa. Mitä pidempi teos, sen isommin pienetkin muutokset voivat vaikuttaa. Sen vuoksi kaikki muokkaukset tekstiin pitää tehdä ennen taiton tekoa.

Kirjoitusvirheet korjataan tekstistä ainoastaan, jos niistä on sovittu, jolloin niiden tuoma lisätyö on huomioitu taittotyön hinnassa. Lue siis tekstit tarkkaan tai vähintään aja ne tekstinkäsittelyohjelman automaattisen oikoluvun läpi jo ennen kuin lähetät ne taittajalle.

Näin helpotat ja nopeutat taiton tekemistä merkittävästi, kun siihen ei tarvitse tehdä ylimääräisiä korjailuja enää taiton yhteydessä.

AIKATAULUISTA

Taitto- ja painatusaikataulua voi alkaa suunnittelemaan heti, kun julkaisun teosta on päätetty. Viimeistään siitä on hyvä päättää siinä kohden, kun kaikki kuva- ja tekstisisällöt ovat valmiina tai ainakin suunnilleen. Taittaja osaa arvioida valmiin sivumäärän ja taittoon kuluvat ajan parhaiten ja antaa todellisuutta vastaavan arvion työn kestosta ja hinnasta.

Riippuu täysin lopputuotteen luonteesta, kuinka kauan ennen painatusta taitto pitää aloittaa. Mitä enemmän materaalia on taitettavana tai mitä näyttävämmästä lopputuotteesta on kyse, sen aikaisemmin taiton suunnittelu pitää aloittaa.

Taittajastakin riippuu, miten nopeasti hän pystyy taiton tekemään. Alla muutamia omia aika-arvioitani.

ESITTEET JA LEHDET

Mikäli tehdään toistuvasti ilmestyvää julkaisua, esim jäsenlehteä, niin silloin kunkin numeron julkaisuajankohta määrää painoajan ja sen, milloin taittoa aletaan tehdä.

Valmiin mallin pohjalta taitettavan 16-sivuisen lehden tai esitteen taittoon noin viikon päivät tarkistuksineen ja korjauksineen.

Jos painopaikka ja aika on jo sovittu, niin kaikki materiaalit pitää olla minulla viimeistään 10 päivää ennen painoajankohtaa. Näin ehdin tehdä taiton, tarkistuttaa sen ja tehdä vielä tarvittavat korjaukset ennen sen painoon lähettämistä.

Jos taitosta halutaan persoonallinen, niin kokonaan uuden taiton suunnittelusta valmiin taiton tekoon menee yleisimmin jotain 3-4 viikon välillä korjauskierrosten kanssa.

KIRJAT

Kirjojen taitossa useimmiten taiton suunnittelu ja sisällön määrä määrittää sen, kuinka kauan taittoon kuluu aikaa. Jos taitosta halutaan persoonallinen, niin se lisää heti työn kestoa muutamalla päivällä.

Jos kirja on romaani ja taiton ulkoasu tulee olla optimoitu lukuelämystä varten, niin tekstin juoksutus ei ole iso työ. Tällöin taitto on valmis noin viikossa.

Taittotyö ei aina automaattisesti sisällä kirjan kannen suunnittelua, siitäkin kannattaa siis keskustella taittajan kanssa jo etukäteen.

KUVITETUT KIRJAT

Kuvitetun kirjan taittoon kuluu useammin enemmän aikaa kuin romaanin taittoon. Riippuen sisällön määrästä kirjan taittoon voi kulua 3-12 viikkoa. Se sisältää yleensä taiton suunnittelun ja taittotyön sekä korjaukset.

Jälleen tässäkin yhteydessä on hyvä varmistaa taittajalta, kuuluuko kannen taitto samaan.

TAITON HINNAN MÄÄRÄYTYMISESTÄ

Taittajan ammattitaitoa on se, että hän osaa tehdä taitosta lopputuotteen käyttötarkoitusta vastaavan. Tämä on suurin tekijä taiton hinnan koostumisessa.

Olen itse tehnyt taittoja koko tämän vuosituhannen ajan. Sinä aikana olen toteuttanut muutamankin 1000-sivuisen tietokirjan, romaaneja, runokirjoja, satoja mainoslehtisiä ja esitteitä, jäsenlehtiä sekä reseptikirjoja.

Tämän kokemuksen ansiosta taittotyöskentely sujuu minulta nopeasti ja valmis painotuote on sellainen kuin pitääkin. Lisäksi pidän taittojen teosta paljon, joten otan niitä töitä todella mielelläni vastaan!

Kaikki alla olevat hinnat ovat suuntaa-antavia arvioita eivätkä sisällä arvonlisäveroa. Saat tarkan arvion työn hinnasta laittamalla minulle viestiä.

LEHTIEN TAI ESITTEIDEN TAITTO

– 2-puolinen A4-kokoinen esite: 130 e
– 4-sivuinen A5-kokoinen lehtinen: 130 e
– 16-sivuinen A4-kokoinen lehti/esite: 300-450 e

Hintaan vaikuttaa se, tehdäänkö taitto valmiiseen pohjaan vai suunnittelenko taiton alusta asti uusiksi. Jos taitettava lehti on toistuvasti ilmestyvä, niin voidaan sopia joku tietty hinta, joka pätee kaikkiin taittoihin.

KIRJAN TAITTO

Kirjan taiton hinta riippuu sisältöjen määrästä ja muodosta.

Kuvittamattomat (esim romaanit).

– alle 300-sivuiset: alkuhinta 180e + 0,90 e / taitettu sivu.
– yli 300-sivuiset: alkuhinta 270e + 0,90 e / taitettu sivu.

Kuvitetut (esim. tieto- ja reseptikirjat, erilaiset oppaat, oppikirjat sekä raportti- ja konferenssijulkaisut. Sisältää taiton suunnittelun)

– alle 200-sivuiset kirjat: alkuhinta 270e + 0,9 e / taitettu sivu
– yli 200-sivuiset: alkuhinta 370e + 0,9e / taitettu sivu
– yli 500-sivuiset: vain urakkatarjouksella.

Hinta määräytyy taitettujen sivujen, ei raakatekstisivujen, mukaan. Taitettu sivu tarkoittaa sivua, johon on juoksutettu tekstiä tai asemoitu kuva. En laske hintaan mukaan sivuja, joilla on vain muutama rivi tekstiä tai jotka jätetään tyhjäksi.

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 24%.

JULISTE- JA SUURTULOSTETAITOT

Vain tarjouksella. Voit lähettää tarjouspyynnön tällä lomakkeella.

MITEN VOIN ARVIOIDA ITSE KUINKA MONTA SIVUA TAITTOON VOISI TULLA?

Wordissa tai muussa tekstinkäsittelyohjelmassa yhdelle A4-sivulle sopii tekstiä noin 750 sanaa (noin 5000 merkkiä), kun käytetään fonttia Times New Roman, kokoa 12pt, yhden rivin rivivälillä ja 2 cm marginaaleja kaikilla reunoilla.

A4-sivun kokoisessa taitossa 750 sanaa on taiton asettelusta ja käytetyistä fonteista riippuen noin vähän reilu puolet paperin koosta 12 mm marginaaleilla.

Voit siis melkolailla puolittaa raakatekstin sivumäärän saadaksesi arvion siitä, kuinka monta sivua taittoon tulee. Tämä on kuitenkin vain suuntaa antava arvio ja voi poiketa riippuen julkaisun sivukoosta.

VIELÄ JOKU MIETITYTTÄÄ?

Jos tämä kirjoitus ei vastannut kaikkiin kysymyksiisi tai sinun työtäsi ei löydy hinta-arvioista, niin lähetä minulle sähköpostia! Vastaan mielelläni kaikkiin tiedusteluihin ja annan lisätietoja juuri sinun julkaisutarpeen pohjalta.