Kirjan, esitteen ja lehden taitto

Mitä se on, mitä se maksaa ja mitä se sisältää

Minulta kysellään usein, mitä kaikkea taittoon kuuluu ja mitä se kustantaa. Päätin siksi kirjoittaa tämän kirjoituksen, jossa käyn läpi koko taittoprosessin ja materiaalien ominaisuudet.

Lopusta löytyy myös arvioita taittotyön hinnasta.

Huomaa, että taitto ei koskaan sisällä oletusarvoisesti painatusta. Taittaja ainoastaan tekee tiedoston, jonka voit toimittaa painattajalle painatusta varten.

Eroavatko kirjan, esitteen tai lehden taitto toisistaan?

Periaatteessa taittotyöskentely itsessään on aina samanlaista huolimatta siitä, oli lopputulema sitten kirja, esite tai lehti.

Erot tulevat siitä,

 • minkä kokoinen julkaisu on kyseessä (sivukoko ja -määrä),
 • mihin tarkoitukseen se tulee (esite, vuosijulkaisu, kirja tai lehti)
 • tehdäänkö siitä useita kieliversioita (esim suomen ja ruotsinkieliset versiot)
 • tuleeko siitä värillinen vai mustavalkoinen
 • julkaistaanko valmis tuote sähköisesti vai painetaanko se.

Varsinainen taiton teko on aina samantyyppistä: asetellaan tekstit ja kuvat tiedostoon halutulla tavalla.

Ulkoasun suunnittelu

Taitto aloitetaan usein sillä, että päätetään millainen ulkoasu taitolle halutaan. Yleisimmin se kattaa värimaailman suunnittelun, sopivien fonttien valinnan sekä kuvien ja/tai kuvituksen alustavan sijoittelun suunnittelun

Taiton ulkoasuun vaikuttaa se,

 • mikä tuote on kyseessä,
 • mitä sillä tehdään,
 • kenelle se on kohdennettu, ja
 • mitä sillä halutaan viestittää.

Kirjaan tehdään yleensä erilainen ulkoasu kuin esitteeseen siitä huolimatta, mihin tarkoitukseen kumpikin on tehty.

Kirjoissakin on eroja

Onko kirjasi tietokirja, novellikokoelma, runokirja vai aikuisten askartelukirja? Jokainen näistä taitetaan erinäköiseksi jo siksi, että niiden käyttötapa on erilainen.

 • Tietokirjan tulee helppolukuinen ja selkeä niin tekstiltään kuin kuvitukseltaankin, jotta sen avulla voidaan välittää asiakokonaisuuksia.
 • Romaania luetaan silloin, kun halutaan uppoutua toiseen maailmaan.
 • Runot taas tarvitsevat ilmaa ympärilleen, jotta ajatus ei karkaa runon ääreltä liian kauas.
 • Askartelukirja taas pitää olla sellainen, joka antaa käyttäjälleen vapaat kädet sananmukaisesti.

On taittajan ammattitaitoa tehdä oikeanlainen taitto kirjaan tai lehteen niin, että

 • lopputulos on miellyttävän näköinen,
 • sitä on miellyttävä käyttää, ja
 • se toimii tarkoituksessaan.

Suunnitellaanko kokonaan uusi ulkoasu vai käytetäänkö vanhaa?

Taitto voidaan suunnitella kokonan alusta astu uudelleen tai käyttää jo olemassa olevaa taittopohjaa tai mallia.

Taittopohja on taittotiedosto, johon on jo tehty valmiiksi kaikki väri- ja fonttiasetukset sekä se, miten ne toistuvat taitossa. Se sisältää myös eri sivutunnisteet, kuten sivunumerot.

Valmis taittopohja nopeuttaa taiton tekoa, koska taittajan ei tarvitse tehdä väri- ja fonttimäärittelyjä enää tässä vaiheessa.

Taittomallina voi toimia vaikka jo olemassa oleva lehti, jonka mukaan uusi voidaan taittaa. Tällöin tietysti taittaja tekee taittopohjan itselleen lehden mallin mukaan.

Itse taitto

Kun lopputuleman ulkoasu on suunniteltu ja taittopohja on valmiina, niin aloitetaan itse taittotyöskentely.

Se on hyvin suoraviivainen prosessi: tekstit juoksutetaan paikalleen ja kuvat lisätään haluttuihin paikkoihin.

Tekstin juoksutus

Tekstin juoksuttamisella tarkoitetaan tekstin asettelua taittoon niin, että se jatkuu katkeamatta sivulta toiselle.

Tämä onnistuu nykyään jo melkein automaattisesti ja automatisointia käytetään erityisesti kuvittamattomien taittotöiden kanssa.

Kuitenkin, jos taittoon tulee tekstin oheen erikokoisia kuvia, joiden sijoittelu vaihtelee sivulta toiselle tai esimerkiksi laskentakaavoja (tietokirjoihin), niin taitto pitää niiltä osin tehdä melkolailla käsityönä.

Taitosta PDF-tiedosto

Kun kaikki sisällöt on aseteltu taittoon, niin taittaja tekee valmiista työstä useimmiten pdf-vedoksen asiakkaalle tarkistettavaksi. Tarkistuksessa ilmenevien muutosten teon jälkeen taitosta tehdään valmiit pdf-tiedostot sen mukaan, miten valmis tuote julkaistaan.

Painettaviin tuotteisiin taittaja tekee painovalmiin pdf-tiedoston, josta varsinainen tuote voidaan painaa.

Riippuen painattajasta tiedoston määritykset vaihtelevat jonkin verran. Painattaja antaa mielellään oman painolaitteistonsa määritykset pyydettäessä.

Jos tietoa ei ole saatavilla, niin on taittajan ammattitaitoa osata toimittaa siitä huolimatta painattajalle tiedosto, jossa on käytetty yleisimpiä asetuksia ja merkintöjä, jolla painatus onnistuu.

Sähköiseen jakeluun tuleva tiedosto taas voi sisältää tekstin lisäksi niin videoita, musiikkia kuin kuviakin. Myös silloin on taittajan ammattitaitoa valmistaa valmis pdf-tiedosto sellaiseksi, että se vastaa sovittua.

Taittoon tulevan raakamateriaalin ominaisuudet

Kuvamateriaali

Yleisimmin asiakkaan tulee toimittaa taittajalle kuvat ja muu kuvitusaineisto painovalmiina.

Se tarkoittaa, että kuvat tulee olla joko mahdollisimman isoja pikselikooltaan tai resoluutioltaan 300dpi 1/1 painokoossa. Tämä varmistaa sen, että painetussa tuotteessa kuvat ovat selkeitä ja luettavia. Liian pieni kuva painetussa tuotteessa on rakeinen eikä siitä saa selvää.

Digipainoa käytettäessä kuvien resoluutio voi olla vähän alhaisempi, se ei merkittävästi vaikuta lopputulokseen. Mitä parempia kuvat kuitenkin ovat, niin aina sen parempi.

Kuvankäsittely

Kuvamateriaali on hyvä toimittaa myös jo valmiiksi korjailtuna. Näin taittajan aikaa ei kulu siihen, että kuvaa pitää kirkastaa tai väriä korjailla. Korkeintaan taiton yhteydessä kuvaa voidaan rajata silloin, kun se asetellaan tekstin oheen.

Kuvankäsittely ei oletusarvoisesti kuulu taiton hintaan. Moni taittaja kyllä tekee mielellään myös kuvankäsittelyä, mutta siitä sovitaan aina erikseen. On myös hyvä muistaa, että se nostaa taiton hintaa, koska se vaatii erityisosaamista.

Tekstisisällöt

Kaikki sisältötekstit tulee toimittaa oikoluettuna taittajalle Wordin tiedostossa. Tekstissä ei saa olla mitään muotoiluja mukana, koska ne siirtyvät automaattisesti taitto-ohjelmaan. Täten muotoilut raakatekstissä aiheuttavat lisätyötä, kun ne pitää poistaa.

Voit aina toimittaa taittajalle toisen version tekstistä, jossa muotoilut ovat. Näin hän voi seurata haluamaasi muotoilua tehdessään taittoa helposti.

Taittaja ei ole oikolukija

On hyvä myös muistaa, että taittaja ei ole oikolukija, ellei siitä erikseen sovita. Kirjoitusvirheet korjataan tekstistä ainoastaan, jos siitä on sovittu. Lue tekstit tarkkaan tai oikoluetuta ne jollakin jo ennen kuin lähetät sen taittajalle.
Näin helpotat ja nopeutat taiton tekemistä merkittävästi, kun siihen ei tarvitse tehdä ylimääräisiä korjailuja enää taiton yhteydessä.

Aikatauluista

Taitto- ja painatusaikataulua kannattaa alkaa suunnittelemaan vasta siinä kohden, kun kaikki kuva- ja tekstisisällöt ovat valmiina tai ainakin suunnilleen. Näin taittaja osaa arvioida valmiin sivumäärän ja taittoon kuluvat ajan parhaiten ja antaa todellisuutta vastaavan arvion työn kestosta ja hinnasta.

Riippuu täysin lopputuotteen luonteesta, kuinka kauan ennen painatusta taitto pitää aloittaa. Mitä enemmän materaalia on taitettavana tai mitä näyttävämmästä lopputuotteesta on kyse, sen aikaisemmin taiton suunnittelu pitää aloittaa.

Taittajastakin riippuu, miten nopeasti hän pystyy taiton tekemään. Alla muutamia omia aika-arvioitani.

Esitteet ja lehdet

Mikäli tehdään toistuvasti ilmestyvää julkaisua, esim jäsenlehteä, niin silloin kunkin numeron julkaisuajankohta määrää painoajan ja sen, milloin taittoa aletaan tehdä.

Valmiin mallin pohjalta taitettavan 16-sivuisen lehden tai esitteen taittoon noin viikon päivät tarkistuksineen ja korjauksineen.

Jos painopaikka ja aika on jo sovittu, niin kaikki materiaalit pitää olla minulla viimeistään 10 päivää ennen painoajankohtaa. Näin ehdin tehdä taiton, tarkistuttaa sen ja tehdä vielä tarvittavat korjaukset ennen sen painoon lähettämistä.

Jos taitosta halutaan persoonallinen, niin kokonaan uuden taiton suunnittelusta valmiin taiton tekoon menee yleisimmin jotain 3-4 viikon välillä.

Kirjat

Kirjojen taitossa useimmiten taiton suunnittelu ja sisällön määrä määrittää sen, kuinka kauan taittoon kuluu aikaa. Jos taitosta halutaan persoonallinen, niin se lisää heti työn kestoa muutamalla päivällä.

Jos kirja on romaani ja taiton ulkoasu tulee olla optimoitu lukuelämystä varten, niin tekstin juoksutus ei ole iso työ. Tällöin taitto on valmis muutamassa päivässä.

Taittotyö ei aina automaattisesti sisällä kirjan kannen suunnittelua, siitäkin kannattaa siis keskustella taittajan kanssa jo etukäteen.

Kuvitetut kirjat

Kuvitetun kirjan taittoon menee suunnilleen 3-4 viikkoa. Se sisältää yleensä taiton suunnittelun ja taittotyön sekä korjaukset.

Jälleen tässäkin yhteydessä on hyvä varmistaa taittajalta, kuuluuko kannen taitto samaan.

Mitä lehden tai kirjan taitto maksaa

Taittajan ammattitaitoa on se, että hän osaa tehdä taitosta lopputuotteen käyttötarkoitusta vastaavan. Tämä on suurin tekijä taiton hinnan koostumisessa.

Olen itse tehnyt taittoja koko tämän vuosituhannen ajan, eli jo yli 18 vuotta. Sinä aikana olen toteuttanut muutamankin 1000-sivuisen tietokirjan, satoja mainoslehtisiä ja esitteitä, jäsenlehtiä sekä reseptikirjoja.

Tämän kokemuksen ansiosta taittotyöskentely sujuu minulta nopeasti ja valmis painotuote on sellainen kuin pitääkin. Lisäksi pidän taittojen teosta paljon, joten otan niitä töitä todella mielelläni vastaan!

Kaikki alla olevat hinnat ovat arvioita eivätkä sisällä arvonlisäveroa. Saat tarkan arvion työn hinnasta laittamalla minulle viestiä.

Lehtien tai esitteiden taitto

250 – 400 e

 • Hintaan vaikuttaa se, tehdäänkö taitto valmiiseen pohjaan vai suunnittelenko taiton alusta asti uusiksi.
 • Jos taitettava lehti on toistuvasti ilmestyvä, niin voidaan sopia joku tietty hinta, joka pätee kaikkiin taittoihin.

Kirjan taitto

Kirjan taitto riippuu sisältöjen määrästä ja muodosta.

Kuvittamattomat (esim romaanit)

 • 100-300 -sivuiset: alkuhinta 150e + 0,90 e / taitettu sivu jokaisesta yli 100 menevästä sivusta.
 • yli 300-sivuiset: alkuhinta 200e + 0,90 e / taitettu sivu jokaisesta yli 100 menevästä sivusta.

Kuvitetut (esim. tietokirjat, reseptikirjat, erilaiset oppaat, oppikirjat, raportti- ja konferenssijulkaisut. Sisältää taiton suunnittelun)

 • 50-200 -sivuiset kirjat: alkuhinta 250e + 0,9 e / taitettu sivu
 • yli 200-sivuiset: alkuhinta 350e + 0,9e / taitettu sivu
 • yli 500-sivuiset: vain urakkatarjouksella.

Taitettu sivu tarkoittaa sivua, johon on juoksutettu tekstiä tai asemoitu kuva. En laske hintaan mukaan sivuja, joilla on vain muutama rivi tekstiä tai jotka jätetään tyhjäksi.

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 24%.

Miten voit arvioida itse kuinka monta sivua taittoon voisi tulla?

Wordissa tai muussa tekstinkäsittelyohjelmassa yhdelle A4-sivulle sopii tekstiä noin 750 sanaa (noin 5000 merkkiä), kun käytetään fonttia Times New Roman, kokoa 12pt, yhden rivin rivivälillä ja 2 cm marginaaleja kaikilla reunoilla.

A4-sivun kokoisessa taitossa 750 sanaa on taiton asettelusta ja käytetyistä fonteista riippuen noin vähän reilu puolet paperin koosta. Voit siis melkolailla puolittaa raakatekstin sivumäärän saadaksesi arvion siitä, kuinka monta sivua taittoon tulee. Tämä on kuitenkin vain suuntaa antava arvio.

Vielä joku mietityttää?

Jos tämä kirjoitus ei vastannut kaikkiin kysymyksiisi tai sinun työtäsi ei löydy hinta-arvioista, niin lähetä minulle sähköpostia! Vastaan mielelläni kaikkiin tiedusteluihin ja annan lisätietoja.