Hiushuone Sinetin nettisivut

Työ: WordPress-pohjaisen sivuston toteutus
Asiakas: Hiushuone Sinetti
Vuosi: 2019

Hiushuone Sinetille haluttiini yrityksen näköiset sivut, joista löytyisi helposti yrityksen palvelut, työnäytteet sekä ajanvaraus.

» Katso sivustoa toiminnassa