Kirjojen, esitteiden ja lehtien taitto

MITÄ TAITTO ON, MITÄ SE SISÄLTÄÄ JA MITÄ SE MAKSAA

Käyn tässä kirjoituksessa läpi julkaisun taittoprosessia, kustannusten määräytymistä sekä raakamateriaalien ominaisuuksia.

Löydät suuntaa-antavia hintoja taittoprojekteille hinnastostani.

Huomaa, että taitto ei koskaan sisällä oletusarvoisesti painatusta. Taittaja ainoastaan tekee tiedoston, jonka voit toimittaa painattajalle painatusta varten.

Jos julkaisu tulee sähköiseen jakeluun, siitä tehdään asiakkaan ilmoittamien vaatimusten mukainen tiedosto. Sähköiseen jakeluun voidaan käyttää esimerkiksi pdf- tai epub-tiedostoa.

Sähköisen julkaisun toteutuksessa varmistetaan sen täyttävän myös saavutettavuusmääritelmät, mikäli asiakas niin toivoo.

Hyvinvoiva koira 01 kansi

Julkaisujen taitto

MIKÄ JULKAISU ON

Julkaisusta puhutaan yleisterminä kaikista sellaisista luettavaksi tarkoitetuista tuotteista, joiden sisältöä ei haluta tai sitä ei ole järkevää julkaista suoraan esimerkiksi nettisivulla tekstisisältönä.

Julkaisu voi olla esite-, lehti- tai kirjamuotoinen ja se voidaan painattaa tai julkaista sähköisesti.

Myös julisteet ja suurkuvatulosteet ovat tavallaan julkaisuja, vaikka niitä ei yleensä ole tarkoitettu luettavaksi – ne ovat yleensä puhtaasti markkinointimateriaaleja. Niiden tekoprosessi on identtinen muiden julkaisujen toteutuksen kanssa.

JULKAISUN TEKOPROSESSI

Julkaisun teko alkaa tietysti sillä, että asiakas koostaa julkaisuun tulevan materiaalin. Hän huolehtii itsenäisesti siitä, että julkaisun tekstisisältö on tarkistettu ja oikoluettu ja mahdolliset kuvat ja kuvaajat valmiina taitettavaksi.

TAITTOTYÖN TILAAMINEN

Kun kaikki kirjaan tai esitteeseen tuleva materiaali on valmiina taitettavaksi, asiakas ottaa yhteyttä taittajaan, ja sovitaan kirjan taitosta. Lehden taiton tilaus tehdään usein jo hyvissä ajoin ennen kuin materiaalit ovat edes koossa.

Kun taittotyöstä on tehty sopimus, asiakas toimittaa taittajalle tarkistetun tekstin sekä mahdolliset kuvat ja kuvaajat, jotka julkaisuun halutaan.

TAITTOPROSESSIN ETENEMINEN

Taittoprosessi on aina samantyyppinen oli kyseessä sitten romaani, elämäkerta, raportti, opaskirja, juliste tai esite.

 1. Ensin julkaisulle luodaan ulkoasu joko alusta asti tai seuraamalla valmista ohjeistusta. Ohjeistus voi olla esimerkiksi aiempi julkaisu tai graafinen ohjeistus.
 2. Ulkoasu hyväksytetään asiakkaalla lyhyen mallitaiton avulla, mikäli kyseessä on useampisivuinen julkaisu. Kaksipuoleiset esitteet teen valmiiksi kokonaisuudessaan, joiden ulkoasua sitten säädetään yhdessä asiakkaan kanssa.
 3. Useampisivuisten kirjojen ja lehtien kanssa aloitan varsinaisen taittotyöskenteltyn asiakkaan hyväksyttyä ulkoasun. Taitan koko julkaisun tässä kohtaa.
 4. Kun taitto on valmis, lähetän sen tarkistettavaksi asiakkaalle.
 5. Asiakkaan toimitettua minulle mahdolliset korjaukset teen ne ja lähetän tiedoston takaisin uudelleen tarkistettavaksi. Yleensä taittoprojektien hintaan kuuluu 2-5 korjauskierrosta, joiden aikana valmista julkaisua ja sisältöjen asettelua voidaan vielä säätää.
 6. Kun taitto on asiakkaan puolesta valmis, teen siitä asiakkaan tarvitsemat tiedostomuodot ja toimitan ne hänelle. Täm yleensä päättää taittoprosessin.

ULKOASUN SUUNNITTELUSTA

Yleisimmin ulkoasun suunnittelu kattaa värimaailman suunnittelun, sopivien fonttien valinnan sekä kuvien ja/tai kuvituksen alustavan sijoittelun suunnittelun.

Taiton ulkoasuun vaikuttaa se,

 • mikä tuote on kyseessä,
 • mitä sillä tehdään,
 • kenelle se on kohdennettu, ja
 • mitä sillä halutaan viestittää.

Kirjaan tehdään erilainen ulkoasu kuin esitteeseen siitä huolimatta mihin tarkoitukseen ne tulevat. Kirja on tarkoitettu lukemiseen, esite tuotteiden tai palveluiden esittelyyn.

On taittajan ammattitaitoa tehdä oikeanlainen taitto kirjaan tai lehteen niin, että

 • lopputulos on miellyttävän näköinen,
 • sitä on miellyttävä lukea ja käyttää, ja
 • se toimii tarkoituksessaan.

KIRJOISSAKIN ON EROJA

Onko kirjasi tietokirja, novellikokoelma, runokirja vai askartelukirja? Jokainen näistä taitetaan erinäköiseksi jo siksi, että niiden käyttötapa on erilainen.

 • Tietokirjan tulee helppolukuinen ja selkeä niin tekstiltään kuin kuvitukseltaankin, jotta sen avulla voidaan välittää isompia asiakokonaisuuksia.
 • Romaania luetaan silloin, kun halutaan uppoutua toiseen maailmaan tai oppia vaikkapa menneistä sukupolvista.
 • Runot taas tarvitsevat ilmaa ympärilleen, jotta ajatus ei karkaa runon ääreltä liian kauas.
 • Askartelukirja taas pitää olla sellainen, joka antaa käyttäjälleen sananmukaisesti vapaat kädet.

SUUNNITELLAANKO KOKONAAN UUSI ULKOASU VAI KÄYTETÄÄNKÖ JO OLEMASSA OLEVAA POHJAA?

Taitto voidaan suunnitella kokonaan alusta asti tai käyttää jo olemassa olevaa taittopohjaa tai graafista ohjeistusta.

Taittopohja on taittotiedosto, johon on jo tehty valmiiksi kaikki väri- ja fonttiasetukset sekä se, miten ne toistuvat taitossa. Se sisältää myös eri sivutunnisteet, kuten sivunumerot.

Valmis taittopohja nopeuttaa taiton tekoa, koska taittajan ei tarvitse tehdä väri- ja fonttimäärittelyjä enää tässä vaiheessa.

Taittomallina voi toimia vaikka jo olemassa oleva kirja tai lehti, jonka mukaan uusi julkaisu taitetaan.

Tällöin tietysti taittaja tekee taittopohjan itselleen annetun mallin mukaan, johon taitto tehdään.

Ulkoasuun vaikuttavat myös valmiin tuotteen käyttötarkoitus. Painettu ja vastaavasti puhtaasti sähköiseen jakeluun tarkoitettu julkaisu ovat tarpeiltaan erilaisia, jolloin nämä asiat on otettava huomioon myös ulkoasua suunnitellessa.

KANNEN TAITTO

Kirjojen taittotyö ei aina oletusarvoisesti sisällä kannen suunnittelua. Siitä kannattaa siis keskustella taittajan kanssa jo etukäteen.

Itse sisällytän usein kirjojen taittotarjouksiin perusmuotoisen kannen teon asiakkaan toimittamasta valmiista materiaalista

VARSINAINEN TAITON TEKO

Kun lopputuleman ulkoasu on suunniteltu ja taittopohja on valmiina, niin aloitetaan itse taittotyöskentely.

Se on hyvin suoraviivainen prosessi: tekstit juoksutetaan paikalleen ja kuvat lisätään haluttuihin paikkoihin.

Lisätyön määrää lisäävät esimerkiksi toistuvat tekstin korostukset ja muut määrämuotoiset, toistuvat muotoilut erityisesti monisivuisissa toteutuksissa.

TEKSTIN JUOKSUTUS

Tekstin juoksuttamisella tarkoitetaan tekstin asettelua taittoon niin, että se jatkuu katkeamatta sivulta toiselle. Tämä onnistuu nykyään automaattisesti.

Jos taittoon tulee tekstin oheen kuvia, joiden sijoittelu vaihtelee sivulta toiselle, tai kuvaajia tai esimerkiksi laskentakaavoja (tietokirjoihin), niin sijoittelu tehdään käsityönä yksitellen.

TAITOSTA PDF-TIEDOSTOON

Kun kaikki sisällöt on aseteltu taittoon, niin taittaja tekee valmiista työstä pdf-vedoksen asiakkaalle tarkistettavaksi.

Tarkistuksessa ilmenevien muutosten teon jälkeen taitosta tehdään valmiit pdf-tiedostot sen mukaan, miten valmis tuote julkaistaan.

PAINETTAVAN TIEDOSTON VAATIMUKSET

Painettaviin tuotteisiin taittaja tekee painovalmiin, korkealaatuisen pdf-tiedoston, josta varsinainen tuote voidaan painaa.

Riippuen painattajasta tiedoston määritykset vaihtelevat jonkin verran. Painattaja antaa mielellään oman painolaitteistonsa määritykset pyydettäessä.

Asiakkaan on hyvä toimttaa nämä tiedot taittajalle tai vaihtoehtoisesti taittaja voi pyytää ne itse suoraan painotalolta.

Jos tietoa ei ole saatavilla, niin on taittajan ammattitaitoa osata toimittaa siitä huolimatta painattajalle tiedosto, jossa on käytetty yleisimpiä asetuksia ja merkintöjä, jolla painatus onnistuu.

SÄHKÖISEEN JAKELUUN TULEVAN TIEDOSTON VAATIMUKSET

Sähköiseen jakeluun tuleva tiedosto voi sisältää tekstin ja kuvien lisäksi myös interaktiivisia sisältöjä, videoita, musiikkia tai näytöllä täytettäviä lomakkeita.

Tällöinkin taittajan ammattitaitoa on valmistaa jakeluun tuleva tiedosto sellaiseksi, että se vastaa sovittua.

KUINKA KAUAN TAITON TEKO KESTÄÄ

Taitto- ja painatusaikataulua voi alkaa suunnittelemaan heti, kun julkaisun teosta on päätetty. Viimeistään siitä on hyvä päättää siinä kohden, kun kaikki kuva- ja tekstisisällöt ovat valmiina tai ainakin suunnilleen.

Taittaja osaa arvioida valmiin sivumäärän ja taittoon kuluvat ajan parhaiten ja antaa todellisuutta vastaavan arvion taittotyön kestosta ja hinnasta.

Riippuu täysin lopputuotteen luonteesta, kuinka kauan ennen painatusta taitto pitää aloittaa.

Mitä enemmän materaalia on taitettavana tai mitä näyttävämmästä lopputuotteesta on kyse, sen aikaisemmin taiton suunnittelu pitää aloittaa.

Taittajastakin riippuu, miten nopeasti hän pystyy taiton tekemään. Ohessa muutamia omia aika-arvioitani, jotka perustuvat toteutuneisiin projekteihin.

ESITTEET JA LEHDET

Mikäli tehdään toistuvasti ilmestyvää julkaisua, esim jäsenlehteä, niin silloin kunkin numeron julkaisuajankohta määrää painoajan ja sen, milloin taittoa aletaan tehdä.

Valmiin mallin pohjalta taitettavan 16-sivuisen lehden tai esitteen taittoon kuluu noin 10 arkipäivää tarkistuksineen ja korjauksineen.

Jos painopaikka ja aika on jo sovittu, niin kaikki materiaalit pitää olla minulla viimeistään 7 arkipäivää päivää ennen painoajankohtaa. Näin ehdin tehdä taiton, tarkistuttaa sen ja tehdä vielä tarvittavat korjaukset ennen sen painoon lähettämistä.

Alusta asti suunnittelemani taiton suunnittelusta valmiiseen painotiedostoon menee yleisimmin jotain 3-4 viikon välillä korjauskierrosten kanssa.

KIRJAT

Kirjojen taitossa kirjan tyyppi ja sisällön määrä määrää taittoon kuluvan ajan.

Jos kirja on romaani ja taiton ulkoasu tulee olla optimoitu lukuelämystä varten, niin tekstin juoksutus ei ole iso työ. Tällöin taitto on valmis noin parissa viikossa.

KUVITETUT KIRJAT

Kuvitetun kirjan taittoon kuluu useammin enemmän aikaa kuin romaanin taittoon. Riippuen sisällön määrästä kirjan taittoon voi kulua 3-12 viikkoa. Se sisältää yleensä taiton suunnittelun ja taittotyön sekä korjaukset.

Jälleen tässäkin yhteydessä on hyvä varmistaa taittajalta, kuuluuko kannen taitto samaan.

MITEN VOIN ARVIOIDA ITSE KUINKA MONTA SIVUA TAITTOON VOISI TULLA?

Wordissa tai muussa tekstinkäsittelyohjelmassa yhdelle A4-sivulle sopii tekstiä noin 750 sanaa (noin 5000 merkkiä), kun käytetään fonttia Times New Roman, kokoa 12pt, yhden rivin rivivälillä ja 2 cm marginaaleja kaikilla reunoilla.

A4-kokoisessa taitossa 750 sanaa on taiton asettelusta ja käytetyistä fonteista riippuen noin 2/3 paperin koosta 12 mm marginaaleilla.

Voit siis laskea 2/3 raakatekstin sivumäärästä saadaksesi arvion siitä, kuinka monta sivua taittoon tulee. Tämä on kuitenkin vain suuntaa antava arvio ja voi poiketa riippuen julkaisun sivukoosta sekä muusta materiaalista, kuten kuvaajista, taulukoista ja kuvista.

TAITON HINNAN MÄÄRÄYTYMISESTÄ

Taittajan ammattitaitoa on se, että hän osaa tehdä taitosta lopputuotteen käyttötarkoitusta vastaavan. Tämä on suurin tekijä taiton hinnan koostumisessa.

Olen itse tehnyt taittoja koko tämän vuosituhannen ajan. Sinä aikana olen toteuttanut muutamankin 1000-sivuisen tietokirjan, romaaneja, runokirjoja, satoja mainoslehtisiä ja esitteitä, jäsenlehtiä sekä reseptikirjoja.

Tämän kokemuksen ansiosta taittotyöskentely sujuu minulta nopeasti ja valmis painotuote on sellainen kuin pitääkin. Lisäksi pidän taittojen teosta paljon, joten otan niitä töitä todella mielelläni vastaan!

Kaikki alla olevat hinnat ovat suuntaa-antavia arvioita eivätkä sisällä arvonlisäveroa. Saat tarkan arvion työn hinnasta laittamalla minulle viestiä.

Löydät julkaisujen ja muiden graafisen suunnittelun tuotteiden toteutuksen hinnat hinnastostani.

VIELÄ JOKU MIETITYTTÄÄ?

Jos tämä kirjoitus ei vastannut kaikkiin kysymyksiisi tai sinun työtäsi ei löydy hinta-arvioista, niin lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai viesti yhteydenottolomakkeella! Vastaan mielelläni kaikkiin tiedusteluihin ja annan lisätietoja juuri sinun julkaisusi tarpeiden pohjalta.

Taittomateriaalin tekniset vaatimukset

TEKSTISISÄLLÖT

Taittoa varten julkaisun sisällön tulee olla kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa. Siihen toki tänä päivänä kaikki teksti kirjoitetaankin lähtökohtaisesti.

Perinteinen paperiliuskoille kirjoituskoneella naputeltu teksti pitää digitoida ennen taiton tekoa. Se onnistuu useimmilla skannereilla automaattisesti. Skannauksen jälkeen teksti pitää kuitenkin tarkistaa ja oikolukea – skanneri on vain laite, joka ei ole virheetön.

Lähetä tekstisisällöt minulle joko

 • Wordin tiedostona (*.doc tai *docx), tai
 • Open Officen tiedostona (*.odt)
 • Lähetä mielellään niiden lisäksi myös pdf-versio, josta näen, millainen raakateksti on.

Käytän Open Office -ohjelmistoa, jossa Wordin tiedostot eivät välttämättä toistu täysin identtisenä Wordin asettelun kanssa. Siksi pdf helpottaa työtäni.

OIKOLUKU ON TÄRKEÄ TEHDÄ ENNEN TAITTOA

Taittaja ei ole oikolukija. Taittoa ei myöskään ole tarkoitettu siihen, että vasta siinä kohtaa tarkistetaan tekstin oikeinkirjoitusta.

Tämä siksi, että tekstisisältöön tulevat pienetkin muutokset – vaikka vain yhden kirjaimen muutokset (erityisesti, jos niitä on paljon) – vievät paljon aikaa.

Mitä enemmän korjattavaa on, sen enemmän taiton viimeistelyyn menee aikaa. Jos korjattavaa on paljon, se aina viivästyttää julkaisun valmistumista.

On toki selvää, että taiton yhteydessä voi aina tulla pieniä virheitä. Korjauskierrokset ovat niiden korjaamista ja säätämistä varten.

Sisällytän yleensä tarjouksiin enintään 100 kirjoitusvirheen korjauksen. Sen yli menevä korjausmäärä laskutetaan niiden tekoon menevän ajan mukaan.

KUVAT

Kaikki kuvat ja kuvaajat tulee myös lähtökohtaisesti toimittaa taittajalle sähköisenä. Mikäli julkaisusta tehdään painotuote, on kuvien oltava laadultaan painokelpoisia.

Painokelpoisen valokuvan tulee olla resoluutioltaan aina vähintään 240ppi siinä koossa, jossa se halutaan painattaa kirjaan. Sähköisiin julkaisuihin riittää resoluutioksi 72ppi.

Kuvien värimaailman tulee olla joko

 • RGB, tai
 • CMYK.

Kuvat kannattaa toimittaa

 • ensisijaisesti jpg-tiedostoina. Näin optimoidaan lopullisen valmiin taittotiedoston koko.
 • Kuvat voi toimittaa myös tif/tiff-tiedostona, mutta sen on tiedostokooltaan iso ja kasvattaa valmiin taittotiedoston kokoa turhaan.

Nykyaikaisen painotekniikan valossa, joka on lähes poikkeuksetta digitalisoitua, tif-tiedoston käyttö ole tarpeellista painotarkkuuden saavutettavuudeksi.

KUVIEN SKANNAUS

Joskus sovitaan, että asiakas toimittaa valokuvat perinteisinä paperikuvina taittajalle. Tällöin taittaja huolehtii kuvien skannauksesta, painolaadusta ja tarvittaessa myös kuvankäsittelystä.

Nämä tehtävät ovat aina erikseen sovittavia työtehtäviä eivätkä ne oletusarvoisesti kuulu taittotyöskentelyyn.

KUVAAJAT JA TAULUKOT

Kuvaajia voivat olla esimerkiksi erilaiset piirakka- tai pylväskuvaajat. Niillä ilmennetään usein esimerkiksi monivalintakysymysten tai tutkimustulosten eri vaihtoehtojen prosenttimääriä kokonaistuloksesta.

Kuvaajat on hyvä toimittaa

 • ensisijaisesti Excel-tiedostona (*.xls, *. xlsx), tai
 • Open Office Spreadsheet -tiedostona (*.ods.), tai
 • pdf-tiedostona.

En ota vastaan kuvaajia powerpoint-tiedostona, koska ne eivät toistu oikeanlaisina Open Office -ohjelmistossa. Muutathan siis powerpoint-kuvaajat aina pdf-tiedostoksi, kiitos.

Taittaja huolehtii yleensä siitä, että kuvaajien ulkoasu sopii ulkoasuun. Hän siis käytännössä muokkaa kuvaajat niin, että niiden värit ja fontit sopivat muuhun taittoon.

TAULUKOT

Taulukot voi toimittaa aina suoraan osana sisältötekstiä. Taulukot muotoillaan taitossa sopimaan muuhun sisältöön.

Kuvaajien muokkaus ja taulukoiden muotoilu otetaan aina huomioon taiton hintatarjouksessa.